"Keskeltä vaikeuksia löytyy mahdollisuus"
- Albert Einstein
"Ei ole konstikaan olla rohkea, jos ei pelota."
- Tove Jansson
"Toivo on kyky nähdä, että on olemassa myös valoa huolimatta kaikesta pimeydestä."
- Desmond Tutu
Previous
Next

Asiakaslähtöistä psykoterapiaa elämäsi haasteisiin

Elämässä tulee joskus tilanteita, jolloin ihminen tarvitsee kuuntelijaa, tukea sekä terapeuttisia keskusteluja ammattilaisen kanssa ratkomaan eteen tulleita haasteita. Tällaisia ovat mm. mielialan lasku, ahdistuneisuus, erilaiset elämäntilanteeseen, työelämään tai perhe- ja parisuhteeseen liittyvät huolet, päihteiden käyttö, unettomuus, stressi. Usein pulmat aukeavat keskustelun kautta, omien oivalluksien lisääntyessä uusien näkökulmien avulla.  

Tarjoan psykoterapiaa nuorille (16-23v.) sekä aikuisille. Tällä hetkellä teen vain nettiterapiaa.

Koulutukseltani olen psykoterapeutti, valmistunut Oulun yliopistosta. Minulla on pätevyys Kelan kuntoutuspsykoterapian antamiseen. Psykiatriseksi sairaanhoitajaksi olen valmistunut 1994, ja tehnyt psykiatrista vastaanottotyötä siitä lähtien. Olen myös univalmentaja.
 

Ratkaisukeskeinen työskentely on minun suuntaukseni, käytän myös muita terapeuttisia lähestymistapoja soveltuvin osin. Tämä mahdollistaa luovuuden käytön, auttaa uusien näkökulmien ja mahdollisuuksien löytämisessä. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa painopiste on oman hyvä elämän edistämisessä sekä omien vahvuuksien tunnistamisessa. Minulla on koulutus korva-akupunktiohoitojen antamiseen. Tätä menetelmää käytetään unettomuuden, stressin, ahdistuksen, rentoutumisen sekä tupakasta ja päihteistä vierrottautumisen tueksi. (Nada-menetelmä)

Tapaamisissa vuorovaikutusta ohjaa myönteinen ja ehdottoman luottamuksellinen ilmapiiri sekä asiakaslähtöinen yhteistyö.

Älä epäröi ottaa minuun yhteyttä elämäntilanteiden haasteissa. Olet sydämellisesti tervetullut.

Ota yhteyttä

Mari Nätkin
Juhana Herttuankatu 1,
28100 Pori